Sứ mệnh của Trường

(Giáo dục chất lượng ở Philippines)

Sứ mệnh của chúng tôi là đào tạo học viên với các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chất lượng hàng đầu, nhằm giúp đỡ học viên thực hiện ước mơ học tập và nghề nghiệp của mình. Điều đó đã làm cho học viện Genius trở thành trường Anh ngữ tốt nhất Phillipines.

Tại Genius, chúng tôi cung cấp chương trình giảng dạy cá nhân với giáo viên bản ngữ và Philippines trong một môi trường học tập thoải mái, thân thiện và thư giãn. Việc nhận được sự giáo dục Anh ngữ toàn diện sẽ giúp cho học viên dễ dàng học tập tại các trường đại học, sinh sống ở nước ngoài, và làm việc trong các công ty đa quốc gia, điều đó mở ra cánh cửa cho một tương lai tươi sáng với tư cách là một người nói tiếng Anh chuyên nghiệp.