Lớp học

(Trường dạy tiếng phòng học)

Tất cả các lớp học 1:1 và nhóm đều có máy lạnh, sạch sẽ, sáng sủa và rộng rãi, cung cấp một môi trường hoàn hảo cho việc học tập.