Khóa yêu cầu đầu vào

(Du học ở Philippines)

Chúng tôi hoan nghênh tất cả các sinh viên đến trường của chúng tôi, từ 9 tuổi trở lên. Các sinh viên được yêu cầu phải có Hộ chiếu

Trình độ tiếng Anh

Chúng tôi chấp nhận tất cả các mức độ thành thạo tiếng Anh từ cấp độ Cơ bản, Tiền trung cấp, Trung cấp, Nâng cao.