Du học Đại học

(Tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai)

Chúng tôi có chương trình liên thông Đại học (UPP) – Đây là một chương trình được thiết kế cho sinh viên mong muốn  học tập tại một trong những trường Đại học hàng đầu và các trường Cao đẳng trên thế giới.

Học viện chuyên nghiệp Genius English đã hợp tác với tổ chức nổi tiếng sẽ cung cấp các kinh nghiệm và kiến thức mà học viên cần nhằm thực hiện ước mơ của mình.

Học viện Genius là nhà cung cấp duy nhất của tổ chức GetSet ở Philippines.

Học viện Genius sẽ giúp bạn thực hiện ước mơ du học tại các trường đại học ở các nước trên thế giới thuộc chương trình GETSET

Nghề nghiệp tương lai của bạn: 

 • Bác sĩ
 • Kỹ sư
 • Dược sĩ
 • Luật sư
 • Nhà kinh tế
 • Ngân hàng
 • Chuyên gia tâm thần học
 • Giáo viên
 • Nhà xã hội học
 • Kế toán
 • Nha sĩ
 • Kiến trúc sư
 • Nhà báo