IELTS

(Học IELTS ở Philippines)

Luyện thi IELTS

Hệ thống kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS) dành cho những sinh viên muốn đi định cư hoặc tiếp tục học đại học hoặc sau đại học ở Anh, Mỹ, Canada, Úc. Các khóa học của chúng tôi sẽ giúp học viên nâng cao năng nghe, nói, đọc, viết học thuật cũng như kỹ năng làm bài thi IELTS.

Khóa học này được phát triển bởi giáo viên bản ngữ (là người từng chấm thi IELTS và  luyện thi IELTS) với hơn 12 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS và là tác giả của bốn cuốn sách IELTS như series sách “Hướng dẫn học IELTS”  và  series sách “Tóm lược IELTS”. Cả hai cuốn sách này rất thực tế và đầy đủ thông tin cho học viên nắm vững các kỹ năng cần thiết để có được điểm tốt trong các kỳ thi IELTS.

Chương trình luyện thi IELTS

IELTS A
Gồm 6 lớp học mỗi ngày; 50 phút mỗi tiết học

  • 4 lớp học một kèm một với giáo viên Filipino
  • 2 lớp học nhóm với giáo viên Bản ngữ

IELTS B
Gồm 8 lớp học mỗi ngày; 50 phút mỗi tiết học

  • 6 lớp học một kèm một với giáo viên Filipino
  • 2 lớp học nhóm với giáo viên Bản ngữ