TOEFL

(Học TOEFL ở Philippines)

Kỳ thi tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài (TOEFL) dành cho những sinh viên muốn học cao hơn hoặc phát triển sự nghiệp của họ. Chúng tôi sẽ giúp học sinh nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp  và giúp  học viên đạt điểm số TOEFL mà họ mong muốn.

Khóa học bao gồm bốn phần: nghe hiểu, đọc, nói và viết  được phản ánh qua các phần của bài thi thực tế.

Giáo viên của chúng tôi chuyên đào tạo học viên các kỹ năng làm bài test, cũng như phát triển sự tự tin và các kỹ thuật góp phần vào thành công của học viên.

Chương trình luyện thi TOEFL

TOEFL A
Gồm 6 lớp học mỗi ngày; 50 phút mỗi tiết học

  • 4 lớp học một kèm một với giáo viên Filipino
  • 2 lớp học nhóm với giáo viên Bản ngữ

TOEFL B
Gồm 8 lớp học mỗi ngày; 50 phút mỗi tiết học

  • 6 lớp học một kèm một với giáo viên Filipino
  • 2 lớp học nhóm với giáo viên Bản ngữ